REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Àrea de participants

Si Vd. ha participat en algú dels nostres estudis o bé com a pacient i necessita comunicar-nos qualsevol canvi d’adreça o en l’estat de la seva salut que li pugui semblar rellevant, si us plau, comuniqui-ho a través d'aquest formulari:

Àrea de participants

La seva participació està contribuint a millorar el coneixement que tenim de les malalties del cor. Com vostè sabrà, les malalties del cor representen un dels problemes de salut més importants del països desenvolupats.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se l'informa que les dades per vostè facilitades seran incorporades a un fitxer responsabilitat REGICOR. La recollida d'aquestes dades té com a finalitat possibilitar la gestió de REGICOR. La informació facilitada per vostè té com a destinatària REGICOR. En tot cas, vostè pot en qualsevol moment exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu a regicor(ELIMINAR)@imim.es

Una iniciativa de