REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Broad Institute, MIT and Harvard University

Estudi MIGEN

Broad Institute, MIT and Harvard University

L'estudi MIGEN és un estudi d’associació amb genotipat de tot el genoma per identificar variants genètiques associades amb el risc de presentar un infart agut de miocardi en edats primerenques de la vida (<55 anys en homes, <65 anys en dones). És un estudi coordinat internacional, liderat pel Dr. David Altshuler del Broad Institute de Cambridge (Massachussets, EEUU) on hi participen diferents grups Norte americans i europeus. En una primera fase de l’estudi es genotiparan 550.000 polimorfismes en 1.500 casos i 1.500 controls. A la segona fase es seleccionaran els 1.536 polimorfismes amb una associació més forta i es genotiparan en un grup independent de 3.000 casos i controls.

Una iniciativa de