REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Cardiocentro Che Guevara, Cuba

Investigadors del Cardiocentro Universitario “Ernesto Che Guevara” de Santa Clara, centre adscrit al Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santa Clara, que destaca per els seus bons resultats assistencials, docents i investigadors en l'àmbit cardiovascular, i els del Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) a Barcelona, Catalunya porten a terme una col.laboració per a:

  • determinar la prevalença de factors relacionats amb les malalties cardiovascularas a Cuba i comparar-la amb la d'Espanya,
  • crear una unitat per a la recerca cardiovascular a Cuba amb recursos humans i materials que permeti la comparabilitat dels resultats amb Espanya.

Es pretèn examinar una cohort de 3.000 persones en la que es mediran els factors de risc  cardiovascular clàssics (de cardiopatia isquèmica, cerebro-vascular i d'arteriopatia perifèrica) aSanta Clara, en la que a més a més de determinar la prevalença de factors de riesc cardiovascular, es monitoritzarà l'incidència del IAM al llarg d'un any a Santa Clara.

Es tracta de la creació d'una unitat per a la recerca cardiovascular permanent a Santa Clara, Cuba, dotada de recursos i tècniques que permetin la comparabilitat dels resultats amb Espanya; alhora que el desenvolupament d'activitats sistemàtiques de recerca i formació bilaterals, que permetin l'extensió de varies de les línies de recerca del IMIM a Cuba.

Una iniciativa de