REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Projecte EURHOBOP

El projecte EURHOBOP (EURopean HOspital Benchmarking by Outcomes in acute coronary syndrome Processes).

La síndrome coronària aguda constitueix la presentació clínica de la cardiopatia isquémica, una de les principals causes de mortalitat al món. És necessari optimitzar la utilització de les intervencions d'eficàcia provada en la fase aguda d'una síndrome coronària aguda en els pacients elegibles, perquè resulti efectiva a escala poblacional.

EURHOBOP és un projecte finançat per la Comissió Europea en el marc del Segon Programa d'Acció Comunitària en l'Àmbit de la Salut Pública 2008-2013. El seu objectiu és generar i difondre informació i coneixement sobre la salut, tenint en compte que el benchmarking és un instrument clau per millorar la qualitat de l'assistència sanitària.

Des del principi del projecte al setembre de 2009, 70 hospitals seleccionats en 7 països europeus han contribuït amb les seves dades al desenvolupament i validació de funcions per predir la letalitat hospitalària, dades que han estat recollides amb mètodes estandarditzats pels equips d'investigadors. El projecte ha comptat amb la participació de més de 15.000 pacients amb síndrome coronària aguda.

Una iniciativa de