REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Projecte EUROTRACS

El projecte EUROTRACS (EUROpean Treatment & Reduction of Acute Coronary Syndromes cost analysis)

La cardiopatia isquèmica (CI) causa més de 2 milions de morts cada any a Europa i costa més de 49 milions d’euros. Aquestes xifres ens indiquen que es podrien estalviar molts anys de vida i molts recursos econòmics si es pogués disminuir la incidència i la mortalitat per CI. La incidència de CI està íntimament lligada a la prevalença dels factors de risc en la població. De la mateixa manera, la mortalitat per CI ve determinada, entre d’altres factors, pel tractament després d’un esdeveniment cardiovascular.

El projecte EUROTRACS va ser aprovat per la Comissió Europea al 2012, en el marc del Segon Programa d’Acció comunitària en l’àmbit de la Salut Pública 2008-2013 i s’iniciarà el juny del 2013. L’objectiu d’EUROTRACS és analitzar el cost per any de vida guanyat, ajustat per qualitat, al disminuir la prevalença de factors clàssics de risc cardiovascular i d’optimitzar el tractament després d’un esdeveniment cardiovascular.

Per analitzar l’efecte de la disminució de la prevalença de factors de risc com el tabaquisme, la hipercolesterolèmia i la hipertensió es farà:

  • un model predictiu per determinar la incidència d’esdeveniments a 10 anys i
  • un model de Markov per determinar el cost per any de vida guanyat en diferent escenaris. Per analitzar el tractament òptim després d’un esdeveniments cardiovascular s’utilitzarà una base de dades internacional amb més de 100.000 pacients. Posteriorment, es construirà un model de Markov per determinar el cost per any de vida assumint un tractament òptim d’aquests pacients.

Una iniciativa de