REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Estudi del Cor de Framingham

Des dels nostres inicis a l'any 1948, l'Estudi del Cor de Framingham, sota la direcció del Institut Nacional Cardíac, Pulmonar i Sanguini (NHLBI per les seves sigles en anglès), ha estat compromès amb la identificació dels factors que contribueixen al desenvolupament de les malalties cardiovasculars (CVD).

Hem seguit de molt a prop el desenvolupament d'aquestes malalties per un llarg període a través de tres generacions de participants. El dr. Thomas R. Dawber va ser el seu primer director i el dr. William B. Kannel el va seguir entre els anys 1966 i 1979. El dr. Kannel, mort al agost de 2011, va acceptar al noste grup REGICOR en una col.laboració per a adaptar i validar la funció de Framingham amb les característiques de la nostra població a l'any 1998. Aquest procés es va completar l'any 2007 després de 6 publicacions dels resultats obtinguts. Dediquem el nostre més profund agraïment a la memòria del dr. Kannel i a la seva dóna, la Rita, per a la seva generaositat, hospitalitat, ensenyaments i recolzament.

Una iniciativa de