REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Universitat de Talca, Xile. Projecte PIFRECV

La Universidad de Talca compta, desde l'any 2005, amb el Programa de Investigación Interdisciplinario en Factores de Riesgo de Enfermedades Cardiovasculares (PIFRECV), amb el propòsit de desenvolupar recerca  epidemiològica, bàsica y clínica, que contribueixi al coneixement dels fators de risc d'ECV, a la  Regió del Maule i Xile.

Les contribucions del Dr. Marrugat del IMIM, inicialment com a avaluador del programa y després com a assessor permanent, van ser fundamentals en l'estructuració inicial del PIFRECV i la seva posterior evolució. El PIFRECV ha contribuit, tant en el coneixement sobre mortalitat CV a nivell nacional (Icaza G,Núñez L. Atlas de Mortalidad CV en Chile, 1997-2003), com en factors de risc d'ECV en adults de Talca (Palomo et al.,Rev Med Chile 2007). La prevenció primària de les ECV, basada en una avaluació del risc global, permet prendre decisions més eficients i costoefectives que mitjançant l'abordatge dels seus components individuals (diabetis mellitus, hipertensió arterial, hipercolesterolemia i tabaquisme). En absència d'estudis poblacionals de cohort, s'han proposat mecanismes per adaptar la funció de risc coronari de Framingham (D'Agostino et al., JAMA 2001, Marrugat et al., Rev Esp Cardiol 2003) a partir de la prevalença dels factors de risc d'ECV i la incidència d'esdeveniments coronaris del lloc.

Xile no compta amb estudis prospectius o registre d'ECV, per la qual cosa es va adaptar la metodologia utilitzada pel grup REGICOR (Registre Gironí del Cor). Això es va dur a terme gràcies al finançament del Fons d'Investigació en Salut xilè i l'assessoria permanent del Dr. Marrugat i col·laboradors. Aquesta adaptació va ser publicada en la Revista Mèdica de Xile (Icaza et al., Rev Med Xile 2009), publicació que va ser guardonada amb el Premi de Salut Pública 2010, atorgat per la Societat Mèdica de Santiago.

El PIFRECV i l'IMIM han rebut dos projectes de col·laboració iberoamericana PCI. A través d'ells hem pogut iniciar el treball en vista a l'establiment d'un registre poblacional de Malalties Cardiovasculars en la província de Talca, Regió del Maule. Al setembre de l'any 2010, es va coordinar una visita per part de l'equip Iberoamericà de la Universitat de Talca a les dependències del IMIM a Barcelona i del REGICOR a Girona. Durant l'estada a Catalunya es van sostenir reunions de preparació del projecte a presentar amb els investigadors Dr. Marrugat i Dr. Elosua; es va participar en reunions setmanals de l'equip del Programa d'Inflamació en Processos Inflamatorios i Cardiovasculars i es va presentar un projecte a la convocatòria 2011 de l'AECID modalitat D, la qual cosa va generar un conveni interinstitucional de cooperació entre l'IMIM i la Universitat de Talca.

En les visites a les dependències del IMIM a Barcelona i del REGICOR a la ciutat de Girona es va participar en el treball de camp del seguiment de les cohorts de l'estudi REGICOR, assistint a entrevistes, tenint accés a formularis de recollida de dades i l'explicació de procediments clínics i de l'equipament utilitzat per a la presa de mesuraments que contempla l'estudi.

Com a part del treball avançat s'han mantingut actives les xarxes de col·laboració amb actors clau per a la implementació del Registre, entre els quals destaquem en primer lloc al grup IMIM-REGICOR; després la participació de María Cristina Escobar, Cap del Departament de Malalties no transmissibles del Ministeri de Salut Xilè. Darrerament s'ha incorporat a l'equip el Dr. Roberto Bächler, Cap del Departament d'Epidemiologia i Informació del Servei de Salut del Maule i Professor a l'Escola de Medicina de la Universitat de Talca.

Aquesta xarxa permetrà, d'una banda la instal·lació del registre a nivell institucional a través del Ministeri de Salut i el Servei de Salut del Maule i per un altre la col·laboració acadèmica de la Universitat de Talca a través del PIFRECV per dur a terme anàlisi de dades, que permeti presa de decisions basada en evidència local. Es realitza un estudi pilot de Registre Cardiovascular poblacional a la Província de Talca de la Regió del Maule.

Una iniciativa de