REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Cursos << Altres cursos

Llatzeret de Maó (Menorca), 17-21 de setembre de 2012

Anàlisi, interpretació i maneig de dades amb el Programa R

La XXIII edició de l'Escola d'Estiu de Salut Pública (EMSP) es va cel.lebrar del 17 al 21 de setembre de 2012 en el Llatzeret de Maó amb el compromís de constituir, un any més, un lloc de referència.

El programa d'aquesta edició va constar d'un total de sis cursos, 17 trobades i una reunió de treball, entre els quals figurava una nova edició del curs de anàlisis de dades amb el programa R:

Anàlisi, interpretació i maneig de dades amb el Programa R (+ info)

Dilluns 17 i dimarts 18
Joan Vila Domènech. IMIM
Isaac Subirana Cachinero. IMIM

Benchmarking European Hospitals By Outcome in procedures used in acute coronary syndrome

Dijous 20 i divendres 21
Jaume Marrugat de la Iglesia. IMIM
Roberto Elosua Llanos. IMIM

Altres institucions col·laboradores:
Red HERACLES de Investigación Cardiovascular. Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Al web www.evsp.cime.es trobaràs informació general sobre el curs, així com el programa i la forma d'inscripció.

Una iniciativa de