REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Cursos << Altres cursos

Curs 2009 - 2010

Curs UPF - UAB: Màster Interuniversitari en Salut Pública. EPIDEMIOLOGIA CARDIOVASCULAR: de la etiopatogenia a la prevenció

L'epidemiologia s'ha definit clàssicament com l'estudi de la freqüència d'una malaltia i dels factors que determinen la seva aparició en la població. Els canvis en les condicions de vida i els descobriments de vacunes i antibiòtics que es van produir en la primera meitat del segle XX es van traduir en una disminució de la mortalitat per malalties infeccioses i en un augment de l'esperança de vida en néixer. Aquest augment de l'esperança de vida ha produït un augment de les malalties cròniques i degeneratives. Entre aquestes, les malalties cardiovasculars (ECV) van passar a ser la principal causa de mortalitat als països desenvolupats a mitjans del segle XX.

Les malalties cardiovasculars comprenen un grup heterogeni de malalties, relacionades en la seva gran majoria amb la arterioclerosis, entre les quals es troben la cardiopatia isquèmica, la malaltia vascular cerebral, la insuficiència cardíaca, la malaltia arterial perifèrica i la cardiopatia reumática; sent la cardiopatia isquèmica la primera causa individual de mortalitat al món.

A principis dels anys 30, i fruit de l'observació dels canvis en les causes de mortalitat esmentats, va néixer l'Epidemiologia Cardiovascular. En aquest curs es van revisar diferents aspectes relacionats amb les malalties cardiovasculars des de la etiopatogenia, les seves formes d'expressió clínica, els indicadors de magnitud i tendències, els seus factors de risc, i les estratègies de prevenció a nivell individual i poblacional.

Una iniciativa de