REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Cursos << Altres cursos

Curs 2008-2009

Curs UPF - UAB: Màster Interuniversitari en Salut Pública. EPIDEMIOLOGIA CARDIOVASCULAR: de la etiopatogenia a la prevenció

El coneixement de l'etiologia, epidemiologia, factors de risc i prevenció de les malalties cardiovasculars augmenta molt de pressa i necessita una actualització periòdica entre els professionals de la bio-medicina que es dediquen a l'assistència, epidemiologia o a la recerca bàsica o d'un altre tipus.

El curs que plantegem incorpora els coneixements més recents sobre aquestes àrees i les ofereix en un format fàcilment assimilable, integrador i sobretot interactiu per poder fomentar la discussió interdisciplinària dels assistents. Un dels objectius implícits és la interacció entre diferents professionals interessats en l'estudi de les malalties cardiovasculars per obtenir d'aquesta manera una visió complementària.

El curs es basa en una metodologia mixta d'exposicions magistrals i treball individual. Es requereix la lectura fluïda en anglès. L'avaluació fonamental es basa en l'assistència i la participació activa en les sessions.

Una iniciativa de