REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Registre Poblacional d'Infart Agut de Miocardi Altres línies d'investigació

L'estimació de la incidència, la mortalitat i la letalitat per infart de miocardi requereix l'existència de registres poblacionals amb metodologia estandarditzada que compleixin les condicions següents. En primer lloc, la població d'estudi ha de tenir una delimitació clara i fixa al llarg del temps. D'aquesta manera, els indicadors epidemiològics estimats poden ser comparables. En segon lloc, la definició de la malaltia de l’estudi ha de ser estàndard, vàlida, fiable, reproduïble i ha de permetre la comparabilitat dels resultats amb altres estudis desenvolupats en diferents poblacions. Finalment, és necessari controlar tots els casos d'infart de miocardi que vénen a tots els hospitals de la zona d'estudi, així com el transport sanitari i considerar la validació de les causes de la mort amb els butlletins oficials de defuncions.
Acomplint totes aquestes condicions va néixer en 1990 el registre poblacional de REGICOR, que va recollir informació sociodemogràfica i clínica de tots els casos d’infart de miocardi fins 2009 que es van donar en els aproximadament 600.000 habitants de 6 comarques de la província de Girona (l'Alt Empordà, El Baix Empordà, La Garrotxa, El Gironès, El Pla de l'Estany i La Selva). Les fonts d'informació durant els 20 anys del registre eren tots els hospitals i centres clínics de les sis comarques, els registres de transport sanitari i el registre oficial de la mortalitat, per tal d'atorgar la màxima exhaustivitat al registre.
Per la seva banda, l'estudi de pronòstic i l'eficàcia dels tractaments requereix registres hospitalaris que reuneixin informació de tots els individus amb un mateix diagnòstic tractats en un centre de salut determinat. El registre hospitalari REGICOR creat per aquest efecte l'any 1978, va incloure a tots els pacients que van presentar un diagnòstic de primer infart de miocardi a l'Hospital Universitari de Girona Josep Trueta, des d'aquell any i fins al 2009. Els més de 30 anys d'existència d'aquest registre també han permès analitzar l'evolució en la gestió i el tractament dels pacients amb infart agut de miocardi.

Una iniciativa de