REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Estudis Nutricionals Altres línies d'investigació

La dieta mediterrània, el nostre patró alimentari habitual, té efectes saludables àmpliament descrits i científicament provats, sobre la morbiditat i mortalitat de malalties cardiovasculars. En aquest context el nostres estudis d’intervenció nutricional tenen l’objectiu d’esbrinar l’efecte de la dieta sobre els factors de risc cardiovascular i malalties cardiovasculars així com establir els mecanismes cel·lulars i moleculars que promouen aquests beneficis. Com a estudis d’intervenció nutricionals a gran escala destaquem:

  • Estudi PREDIMED: estudi multicèntric coordinat pel Dr. Estruch de l’Hospital Clínic de Barcelona, aleatoritzat i paral·lel; en  7.447 individus amb elevat risc cardiovascular es van realitzar tres grups d’ intervenció: dos grups de dieta Mediterrània, una enriquida amb Oli d’ Oliva Verge o Fruits secs i un grup Control amb una dieta baixa en greixos; per avaluar els efectes sobre marcadors primaris (malaltia cardiovascular) i secundaris de malaltia cardiovascular. L’Estudi PREDIMED ha demostrat que la dieta mediterrània produeix una reducció en la incidència d’events cardiovasculars (Estruch et al. NEJM, 2013) així com una millora en la pressió sanguínia, perfil lipídic, inflamació, oxidació de les lipoproteïnes de baixa densitat (LDL) i la incidència de diabetis.
  • Intervencions amb olis d’oliva i olis d’oliva funcionals (enriquits amb compostos biològicament actius): hem realitzat diversos estudis d’intervenció creuats aleatoritzats entre els que destaquem:

1. Estudi EUROLIVE, estudi multicèntric europeu coordinat per la Dra. Covas de l’IMIM (Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques), en el qual es va estudiar la intervenció amb tres olis d’oliva amb diferent contingut de compostos fenòlics antioxidants, en 200 voluntaris sans. Aquest estudi ha estat clau per l’al·legació de salut emesa en Novembre 2011 per la European Food Safety Authority (EFSA) respecte als beneficis del consum de compostos fenòlics en l’oli d’oliva sobre la protecció de l’oxidació de les LDL.

2. Estudi VOHF, en el que s’estudia l’efecte de 3 tipus d’oli d’oliva verge: un enriquit amb compostos fenòlics propis de l’oli, un altre enriquit a més amb compostos propis de la farigola i un oli d’oliva verge control, en 33 voluntaris dislipèmics.

De cara a l’estudi dels mecanismes subjacents al benefici de una dieta cardiosaludable s’estan desenvolupant tres línies d’investigació emergents:

  1. Funcionalitat de la lipoproteïna d’alta densitat (HDL): en els Estudis EUROLIVE i PREDIMED es va observar que el consum d’una dieta mediterrània i d’oli d’oliva verge produïen un augment de colesterol HDL. Però, durant els últims anys, s’ha vist que la qualitat de les HDL podria ser tant o més important que la quantitat de colesterol que transporten. L’objectiu d’aquesta recerca és establir quines característiques de les HDL milloren amb les intervencions nutricionals, com la seva capacitat de retirar colesterol de cèl·lules humanes, la seva capacitat antioxidant i estat pro/anti-inflamatori.
  2. Nutrigenòmica: l’estudi de canvis d’expressió gènica atribuïbles a nutrients, enfocats en el nostre cas a gens relacionats amb malaltia cardiovascular. Hem demostrat en diversos treballs, canvis favorables en l’expressió de gens relacionats amb la inflamació, resistència a la insulina, pressió arterial, eflux de colesterol i aterosclerosis, en cèl·lules mononucleades perifèriques, en relació a la intervenció nutricional.
  3. Interacció dieta-flora intestinal: recentment s’ha iniciat una línia de recerca sobre els canvis produïts per una intervenció nutricional sobre la flora microbiota intestinal en l’absorció dels nutrients, modificació en les estructures dels compostos fenòlics i metabolisme del colesterol i àcids grassos en general. La permeabilitat de la mucosa intestinal es veu modificada per la presència i activitat de determinats microorganismes, incidint en l’absorció de nutrients i tòxics a circulació sistèmica.

Una iniciativa de