REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Traslació

Mostrant 1 a 10 de 11 entrades disponibles

 • Taules de risc coronari a 10 anys COMVIH-COR. Adaptació de les Taules de Framingham a les característiques de la població espanyola amb VIH

  Investigadors de REGICOR desenvolupen en col.laboració amb el grup COMVIH d'investigadors d'VIH un calibratge de la funció de Framingham per a pacients amb infecció VIH.

 • Funció de risc cardiovascular per a pacients amb trombocitèmia essencial

  Els investigadors de l'estudi REGICOR de l'IMIM, en coordinació amb el Servei d'Hematologia de l'Hospital del Mar de Barcelona han desenvolupat un calibratge i adaptació de la funció original de Framingham per a pacients amb Neoplàsies mieloproliferatives (principalment Trombocitosis Essencial encara que també pot usar-se en Policitèmia Vera). S'ha programat una aplicació gratuïta HTML que permet realitzar fàcilment els càlculs i imprimir els resultats amb alguns consells cardiosaludables. També està disponible gratuïtament la versió IOS en APP Store i ANDROID a Google Play.

  Versió on-line

 • Projecte CASSANDRA - REGICOR Projecció regional d'esdeveniments coronaris a 10 anys  

  El sistema CASSANDRA-REGICOR permet estimar mitjançant projeccions basades en estudis poblacionals realitzats a Catalunya el nombre d'esdeveniments coronaris en una població en els següents 10 anys, a partir dels canvis demogràfics esperats, la prevalença de factors de risc cardiovascular a l'inici i els canvis esperats en aquests en aquest període de 10 anys, per Girona, Catalunya i Espanya. Les estimacions es poden realitzar per d’altres àrees amb determinades condicions.

  Aquest sistema s'ha desenvolupat conjuntament amb el Departament de salut de la Generalitat de Catalunya com a projecte per a la definició d'objectius del Pla de salut i del Pla Director de Malalties de l'aparell Circulatori.

 • Calculadora de la grandària de mostra GRANMO

  Programa per al càlcul de la grandària de mostra i de la potència d'un contrast d’hipòtesi.

 • Calculadora REGICOR de risc CV instalable

  Els investigadors de l'estudi REGICOR han desenvolupat en l'entorn de la xarxa HERACLES una adaptació de la funció de Framingham, actualment usada oficialment pels Sistemes de Salut Nacional de Catalunya, País Basc i les Illes Balears. S'ha programat una aplicació HTML que permet realitzar fàcilment els càlculs i imprimir els resultats amb alguns consells cardiosaludables.

 • Guía de Práctica Clínica sobre el manejo de lípidos como factor de riesgo cardiovascular

  Medi de publicació: Sociedad Vasca de Medicina Familiar y Comunitaria (OSATZEN)

 • Guía de Práctica Clínica sobre Hipertensión Arterial

  Medi de publicació: Sociedad Vasca de Medicina Familiar y Comunitaria (OSATZEN)

 • Llibre Blanc: Consens sobre las Activitats Preventives en l'Edat Adulta en Atenció Primària

  Medi de publicació: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

 • Registre Gironí del Cor: L'estudi Regicor a les comarques de Girona 1978-2008  

  El document Registre Gironí del Cor: L'estudi Regicor a les comarques de Girona 1978-2008, es va presentar amb motiu de la celebració del 30è aniversari de l'estudi Regicor.

  L'ingent volum de publicacions que han sorgit del Regicor és conegut per totes les persones que s'interessen per les malalties de l'aparell cardiovascular, però el Regicor no solament ha fet contribucions importants en l'àmbit epidemiològic, sinó que ha fet aportacions molt significatives en la planificació i la reordenació dels serveis sanitaris. Dins de les tasques habituals de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, els membres de Regicor han sabut trobar la manera per compaginar la bona pràctica clínica amb la recerca epidemiològica i, alhora, fer de catalitzador de les moltes persones que han posat el seu esforç i les seves capacitats al servei del projecte.

  D'altra banda destacar la importància que el Regicor ha tingut des del primer moment en el desenvolupament del Pla Director de Malalties de l'Aparell Circulatori del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, tant pel que fa a la informació epidemiològica com a l'esforç i el compromís personals, sobretot palesos en les figures del president del Consell Assessor i el director del Pla.

 • Riesgo cardiovascular: Guía d'actuación en Prevención Primaria

  Medi de publicació: Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut)

Una iniciativa de