REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Aplicacions clíniques

Mostrant 1 a 6 de 6 entrades disponibles

 • Taules de risc coronari a 10 anys COMVIH-COR. Adaptació de les Taules de Framingham a les característiques de la població espanyola amb VIH

  Investigadors de REGICOR desenvolupen en col.laboració amb el grup COMVIH d'investigadors d'VIH un calibratge de la funció de Framingham per a pacients amb infecció VIH.

 • Funció de risc cardiovascular per a pacients amb trombocitèmia essencial

  Els investigadors de l'estudi REGICOR de l'IMIM, en coordinació amb el Servei d'Hematologia de l'Hospital del Mar de Barcelona han desenvolupat un calibratge i adaptació de la funció original de Framingham per a pacients amb Neoplàsies mieloproliferatives (principalment Trombocitosis Essencial encara que també pot usar-se en Policitèmia Vera). S'ha programat una aplicació gratuïta HTML que permet realitzar fàcilment els càlculs i imprimir els resultats amb alguns consells cardiosaludables. També està disponible gratuïtament la versió IOS en APP Store i ANDROID a Google Play.

  Versió on-line

 • Projecte CASSANDRA - REGICOR Projecció regional d'esdeveniments coronaris a 10 anys  

  El sistema CASSANDRA-REGICOR permet estimar mitjançant projeccions basades en estudis poblacionals realitzats a Catalunya el nombre d'esdeveniments coronaris en una població en els següents 10 anys, a partir dels canvis demogràfics esperats, la prevalença de factors de risc cardiovascular a l'inici i els canvis esperats en aquests en aquest període de 10 anys, per Girona, Catalunya i Espanya. Les estimacions es poden realitzar per d’altres àrees amb determinades condicions.

  Aquest sistema s'ha desenvolupat conjuntament amb el Departament de salut de la Generalitat de Catalunya com a projecte per a la definició d'objectius del Pla de salut i del Pla Director de Malalties de l'aparell Circulatori.

 • Calculadora de la grandària de mostra GRANMO

  Programa per al càlcul de la grandària de mostra i de la potència d'un contrast d’hipòtesi.

 • Calculadora REGICOR de risc CV instalable

  Els investigadors de l'estudi REGICOR han desenvolupat en l'entorn de la xarxa HERACLES una adaptació de la funció de Framingham, actualment usada oficialment pels Sistemes de Salut Nacional de Catalunya, País Basc i les Illes Balears. S'ha programat una aplicació HTML que permet realitzar fàcilment els càlculs i imprimir els resultats amb alguns consells cardiosaludables.

 • Taules de Framingham calibrades per al seu ús a la població catalana

  Aquestes taules estan adaptades a les característiques de la població catalana mitjançant un procés de calibratge ben contrastat [1-4], i s’han validat amb les dades de població catalana. Les taules permeten fer una estimació del risc d’un esdeveniment coronari, angina i infart de miocardi (mortal o no) a 10 anys.

  Per avaluar el risc, en primer lloc cal seleccionar per a cada pacient la taula corresponent, segons la presència de diabetis, consum de tabac, el sexe, i l’edat del/la pacient. A continuació cal buscar a la taula el punt d’intersecció de la pressió arterial sistòlica i diastòlica amb el colesterol total, i cercar la columna de valor central ± 20 mg/dL (± 0,5 mmol/dl). El valor inscrit en la casella trobada per aquest procediment indica el risc a 10 anys que es pot interpretar per trams de risc segons el codi de colors que hi ha a la llegenda situada al peu de les taules.

  Si es disposa del valor del colesterol d’HDL, es pot corregir el risc multiplicant per 1,5 si es troba per sota de 35 i per 0,5 si es troba per sobre de 59. La lectura és directa si el valor es troba entre 35 i 59 mg/dL.

Una iniciativa de