REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Patents

Mostrant 11 a 11 de 11 entrades disponibles

  • Taules de Framingham calibrades per al seu ús a la població catalana

    Aquestes taules estan adaptades a les característiques de la població catalana mitjançant un procés de calibratge ben contrastat [1-4], i s’han validat amb les dades de població catalana. Les taules permeten fer una estimació del risc d’un esdeveniment coronari, angina i infart de miocardi (mortal o no) a 10 anys.

    Per avaluar el risc, en primer lloc cal seleccionar per a cada pacient la taula corresponent, segons la presència de diabetis, consum de tabac, el sexe, i l’edat del/la pacient. A continuació cal buscar a la taula el punt d’intersecció de la pressió arterial sistòlica i diastòlica amb el colesterol total, i cercar la columna de valor central ± 20 mg/dL (± 0,5 mmol/dl). El valor inscrit en la casella trobada per aquest procediment indica el risc a 10 anys que es pot interpretar per trams de risc segons el codi de colors que hi ha a la llegenda situada al peu de les taules.

    Si es disposa del valor del colesterol d’HDL, es pot corregir el risc multiplicant per 1,5 si es troba per sota de 35 i per 0,5 si es troba per sobre de 59. La lectura és directa si el valor es troba entre 35 i 59 mg/dL.

Una iniciativa de